Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tentenverhuurbedrijf ter Horst, gevestigd aan Leusener Es 5 7722 VH Dalfsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Tentenverhuurbedrijf ter Horst Leusener Es 5 7722 VH Dalfsen 0529 - 47 18 91


E. van Beesten is de Functionaris Gegevensbescherming van Tentenverhuurbedrijf ter Horst zij is te bereiken via info@tentenverhuur-terhorst.nl.

Tentenverhuurbedrijf ter Horst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tentenverhuur-terhorst.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tentenverhuurbedrijf ter Horst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U een nieuwsbrief te versturen

Geautomatiseerde besluitvorming

Tentenverhuurbedrijf ter Horst neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tentenverhuurbedrijf ter Horst) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tentenverhuurbedrijf ter Horst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

persoonsgegevens > Bewaartermijn >1 jaar

telefoonnummer > Bewaartermijn >1 jaar

e-mailadres > Bewaartermijn >1 jaar 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tentenverhuurbedrijf ter Horst verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tentenverhuurbedrijf ter Horst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Tentenverhuurbedrijf ter Horst gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Tentenverhuurbedrijf ter Horst gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar


Cookie: Google Analytics
Naam: _gat
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: Sessie


Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: Sessie


Cookie: Google Analytics
Naam: collect
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: Sessie


Cookie: Mono
Naam: _cfduid
Functie: Noodzakelijke cookie om de basisfuncties van de website bruikbaar te maken en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookie.

Bewaartermijn: 1 jaar


Cookie: Youtube
Naam: GPS
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Youtube
Naam: PREF
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: 8 maanden

Cookie: Youtube
Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: 179 dagen

Cookie: Youtube
Naam: YSC
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Youtube
Naam: yt.innertube::nextId
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Aanhoudend

Cookie: Youtube
Naam: yt.innertube::requests
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Aanhoudend

Cookie: Youtube
Naam: yt-remote-cast-installed
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Youtube
Naam: yt-remote-connected-devices
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Aanhoudend

Cookie: Youtube
Naam: yt-remote-device-id
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Aanhoudend

Cookie: Youtube
Naam: yt-remote-fast-check-period
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Youtube
Naam: yt-remote-session-app
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Youtube
Naam: yt-remote-session-name
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten

Bewaartermijn: Sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tentenverhuurbedrijf ter Horst en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tentenverhuur-terhorst.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tentenverhuurbedrijf ter Horst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tentenverhuurbedrijf ter Horst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tentenverhuur-terhorst.nl.